Data Guru

 1.  Media Abdi Rifa`i, S.Pd
 2.  Indriyani
 3.  Syafiuddin
 4.  Kusnadi
 5.  Mulyadi, S.Pd.I
 6.  Rafi`i, S.Pd.
 7.  Ega Didis Apriliya
 8.  Mutmainna, S.Pd
 9.  Shahibul Abshar
 10.  Sahmiya, S.Pd
 11.  Abd Wasid, A.Ma
 12.  Sama`on, S.Pd.I
 13.  Razikin, S.Pd.I
 14.  Rahesam, S.Pd.I
Iklan

FORMULIR PENDAFTARAN SISWA BARU

 1. SISWA
 2. Nama
 3. Nama Lengkap : ………………………………………………………………………
 4. Nama Penggilan : ………………………………………………………………………
 5. Nomor Induk Asal             : ………………………………………………………………………
 6. NISN : ………………………………………………………………………
 7. Tempat Tgl Lahir             : ………………………………………………………………………
 8. Jenis Kelamin             : ………………………………………………………………………
 9. Agama : ………………………………………………………………………
 10. Anak Ke : ………………………………………………………………………
 11. Status anak dalam keluarga : Anak Kandung/Anak Angkat/Lainya           : …………………….
 12. Alamat Siswa             :
 13. Alamat : ………………………………………………………………………
 14. Telepon/HP : ………………………………………………………………………
 15. Di terima diMadrasah             :

Dikelas                                    : ………………………………………………………………………

Pada Tanggal                          : ………………………………………………………………………

 1. Nama RA/TK Asal             :
  Nama Sekolah                   : ………………………………………………………………………
 2. Alamat Sekolah : ………………………………………………………………………
 3. Alamat SD/MI Asal             :
 4. Nama Sekolah : ………………………………………………………………………
 5. Alamat Sekolah : ………………………………………………………………………

 

 1. ORANG TUA KANDUNG
 2. Nama lengkap Ayah             : ………………………………………………………………………
 3. Nama lengkap Ibu             : ………………………………………………………………………
 4. Alamat Ayah             : ………………………………………………………………………
 5. Alamat Ibu             : ………………………………………………………………………
 6. Telepon/HP : ………………………………………………………………………
 7. Pekerjaan Ayah             : ………………………………………………………………………
 8. Pekerjaan Ibu             : ………………………………………………………………………
 9. Pendidikan Terakhir Orang Tua :
 10. Ayah             : ……………………………………………………………………..
 11. Ibu             : ……………………………………………………………………..
 12. Penghasilan perbulan Ayah : Rp …………………………………………………………………..
 13. Penghasilan perbulan Ibu : Rp …………………………………………………………………..

 

 • ORANG TUA WALI :
 1. Nama Ayah Wali : ………………………………………………………………………
 2. Nama Ibu Wali : ………………………………………………………………………
 3. Alamat Ayah Wali : ………………………………………………………………………
 4. Alamat Ibu Wali : ………………………………………………………………………
 5. Telepon/HP : ………………………………………………………………………
 6. Pekerjaan Ayah Wali             : ………………………………………………………………………
 7. Pekerjaan Ibu Wali                 : ………………………………………………………………………
 8. Pendidikan Terakhir Orang Tua :
 9. Ayah             : ……………………………………………………………………..
 10. Ibu : ……………………………………………………………………..
 11. Penghasilan perbulan Ayah : Rp …………………………………………………………………..
 12. Penghasilan perbulan Ibu : Rp …………………………………………………………………..
Dasuk, . . . . . . . . . . . . . . . .20……

Penerimaan Siswa Baru

…………………………………………

    foto terbaru 3×4
 •  lebih Lengkap FORMULIR silahkan Download  Di Sini